Excel-icon

ВВМУ-2016-0004

ВВМУ-2016-0004

Доставка на материали и услуги за поддръжка на казармено-жилищния фонд във ВВМУ “Н.Й. Вапцаров” по следните обособени позиции:

  ПОЗИЦИЯ 1 – Строителни материали,

  ПОЗИЦИЯ  2 – В и К материали,

  ПОЗИЦИЯ 3 – Електрически материали,

  ПОЗИЦИЯ 4 – Дърводелски материали и услуги,

  ПОЗИЦИЯ 5 – Други материали по поддръжка на казармено-жилищния фонд.

Номер-АОП: 00909-2016-0003

Състояние на процедурата: Отворена процедура

Вид на ОП: открита процедура

Краен срок за подаване на оферти: 09.05.2016 г.

Дата, час и място на отваряне на офертите: 10.05.2016 г., 10.00 ч., в административната сграда на ВВМУ

Лице за контакт: Радко Радев, тел. 052 552226, e-mail: legal@naval-acad.bg

Файлове:

1417778388_website-design-icon Обявление

1417778388_website-design-icon Решение

word_iconDokumentazija VVMU

Excel-iconMATERIALI 2016 kraen

word_iconmateriali 2016

pdf-iconТехническа спецификация рег.№843

pdf-icon Разяснения стр. материали 07.04.2016

pdf-icon Разяснения 2

pdf-icon Протокол 1 – Доставка на материали и услуги за поддръжка на КЖФ – 13.05.2016

pdf-icon Съобщение за отваряне на ценови оферти – 15.06.16г.

pdf-icon РЕШЕНИЕ 23.06.2016г.

pdf-icon Протокол 2

pdf-icon Протокол 3

pdf-icon ДОГОВОР ПОЗИЦИЯ 1

pdf-icon ДОГОВОР ПОЗИЦИЯ 2

pdf-icon ДОГОВОР ПОЗИЦИЯ 3

pdf-icon Договор позиция 4

pdf-icon ДОГОВОР ПОЗИЦИЯ 5

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2689 – плащане м. 08.2016

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2690 – плащане м. 08.2016

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2691 – плащане м. 08.2016

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2692 – плащане м. 08.2016

pdf-icon МЕЛА ООД дог. № 2579 – плащане м. 08.2016

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2689 – плащане м. 08.2016 – 2

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2690 – плащане м. 08.2016 – 2

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2691 – плащане м. 08.2016 – 2

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2692 – плащане м. 08.2016 – 2

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2689 – плащане м. 09.2016 – 1

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2690 – плащаве м. 09.2016 – 1

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2691 – плащане м. 09.2016 – 1

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2692 – плащане м. 09.2016 – 1

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2689 – плащане м. 09.2016 – 2

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2691 – плащане м. 09.2016 – 2

pdf-icon МЕЛА ООД дог. № 2579 – плащане м.09.2016

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2689 – плащане м. 10.2016

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2690 – плащане м. 10.2016

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2691 – плащане м. 10.2016

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2692 – плащане м. 10.2016

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. 2689 – плащане м. 10.2016 -2

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. 2690 – плащане м. 10.2016 -2

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. 2691 – плащане м. 10.2016 -2

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. 2692 – плащане м. 10.2016 -2

pdf-icon МЕЛА ООД – плащане м. 10.2016

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2689 – плащане м. 11.2016

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2690 – плащане м. 11.2016

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2691 – плащане м. 11.2016

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2692 – плащане м. 11.2016

pdf-icon МЕЛА дог. № 2579 – плащане м. 11.2016

pdf-icon МЕЛА ООД дог. № 2579 – плащане м. 12.2016

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2689 – плащане м. 12.2016

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2690 – плащане м. 12.2016

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2691 – плащане м. 12.2016

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2692 – плащане м. 12.2016

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2689 – плащане м. 01.2017

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2690 – плащане м. 01.2017

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2691 – плащане м. 01.2017

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2692 – плащане м. 01.2017

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2689 – плащане м. 02.2017

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2690 – плащане м. 02.2017

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2691 – плащане м. 02.2017

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2692 – плащане м. 02.2017

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. 2689 – плащане м. 03.2017

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. 2690 – плащане м. 03.2017

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. 2691 – плащане м. 03.2017

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. 2692 – плащане м. 03.2017

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. 2689 – плащане м. 04.2017

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. 2690 – плащане м. 04.2017

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. 2691 – плащане м. 04.2017

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. 2692 – плащане м. 04.2017

pdf-icon МЕЛА ООД дог. № 2579 – плащане м. 06.2017

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2689 – плащане м. 06.2017

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2690 – плащане м. 06.2017

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2691 – плащане м. 06.2017

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2692 – плащане м. 06.2017

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2689 – плащане м. 06.2017 – 2

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2690 – плащане м. 06.2017 – 2

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2691 – плащане м. 06.2017 – 2

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2692 – плащане м. 06.2017 – 2

pdf-icon МЕЛА ООД дог. № 2579 – плащане м. 06.2017 – 2

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ Договор № 2689 – плащане м. 07.2017

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ Договор № 2690 – плащане м. 07.2017

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ Договор № 2691 – плащане м. 07.2017

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ Договор № 2692 – плащане м. 07.2017

pdf-icon МЕЛА ООД Договор № 2579 – плащане м. 07.2017

pdf-icon МЕЛА ООД – гаранция за изпълнение на дог. 2579

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ Договор № 2691 – плащане м. 07.2017 – 2

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ Договор № 2689 – плащане м. 07.2017 – 2

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ ООД- гаранция за изпълнение на дог. 2692

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ Договор № 2689 – плащане м. 08.2017

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ Договор № 2690 – плащане м. 08.2017

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ Договор № 2691 – плащане м. 08.2017

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ ООД – гаранция за изпълнение на дог. 2691

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ ООД – гаранция за изпълнение на дог. 2690

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ ООД – гаранция за изпълнение на дог. 2689