Процедури по ЗОП

Настоящият раздел съдържа текущите процедури след 15.04.2016 г.

Информация за процедурите, публикувани преди 15.04.2016 г., можете да намерите тук.

Информация за процедурите, публикувани преди 01.01.2015 г., можете да намерите тук.

 

ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ДОГОВАРЯНИЯ