Контакти

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА
за откриване на парични гаранции по обществени поръчки, провеждани от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
Банка: Societe Generale Експресбанк
Получател: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
Адрес: гр. Варна, ул. „Васил Друмев“ № 73
IBAN: BG41 TTBB 9400 3315 0686 41
BIC: TTBBBG22

Телефони и адреси за връзка:
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
Офис „Правно осигуряване“
ул. „Васил Друмев“ № 73
тел. 052 632015, 052 552226, 052 552238
факс: 052 303163, 052 552225
e-mail: legal@naval-acad.bgnaval_acad_legal@abv.bg