Контакти

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА
за откриване на парични гаранции по обществени поръчки, провеждани от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
Банка: ДСК
Получател: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
Адрес: гр. Варна, ул. „Васил Друмев“ № 73
IBAN: BG03STSA 9300 3315 0686 41
SWIFT/BIC: STSABGSF

Телефони и адреси за връзка:
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
Офис „Правно осигуряване“
ул. „Васил Друмев“ № 73
тел. 052 632015, 052 552239, 052 552238
факс: 052 303163, 052 552225
e-mail: naval_acad_legal@abv.bg