ОБЯВА/ПОКАНА

Информация за публичните покани, публикувани преди 15.04.2016 г., можете да намерите тук.

Номер-ВВМУ Наименование на процедурата Публикувана на Номер-АОП
ВВМУ-2017-0015 Извършване на строително – монтажните работи (СМР) по укрепване на бреговата ивица на част от ВР № 1326 – местност „Карантината“ , гр. Варна  09.10.2017 г. 9069059
ВВМУ-2017-0011 Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”  03.07.2017 г. 9065877
ВВМУ-2017-0010 Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”  30.06.2017 г.  прекратена
ВВМУ-2017-0007 Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на многочестотен комуникационен комплекс за ръководство на операции по борба с нефтени разливи  12.04.2017 г.  9063320
ВВМУ-2017-0006 Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на модул за поддръжка на корабната пропулсивна уредба на танкери 07.04.2017 г.  прекратена
ВВМУ-2017-0005 Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на център за пилотиране на морски хеликоптер за мониторинг за нефтени разливи 07.04.2017 г.  прекратена
ВВМУ-2017-0004 Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на оборудване за обособяване на лаборатория за микробиология 04.04.2017 г.  9062980
ВВМУ-2017-0003 Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на оборудване за обособяване на лаборатория за микробиология 03.04.2017 г.  прекратена
ВВМУ-2017-0002 Доставка на ходови и швартови изпитания и гаранционна поддръжка  на моторен плавателен съд 31.03.2017 г. 9062902
ВВМУ-2016-0014 Доставка на компютърна техника 29.11.2016 г. 9059219
ВВМУ-2016-0013 Доставка на компютърна техника 07.11.2016 г. прекратена
ВВМУ-2016-0012 Доставка на морски системи за комуникация 07.10.2016 г. 9057246
ВВМУ-2016-0011 Доставка на морски системи за комуникация 04.10.2016 г. прекратена
ВВМУ-2016-0009 Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания в страната и чужбина 19.8.2016 г. 9055547
ВВМУ-2016-0008 Изработка и доставка на  униформено облекло 20.07.2016 г. 9054515