ОБЯВА/ПОКАНА

Информация за публичните покани, публикувани преди 15.04.2016 г., можете да намерите тук.

Номер-ВВМУ Наименование на процедурата Публикувана на Номер-АОП
ВВМУ-2020-0009 Наем на плавателен съд с жилищни помещения 18.02.2020 г. 9096441
ВВМУ-2020-0008 Доставка на електрическо оборудване 29.01.2020 г. 9096077
ВВМУ-2020-0007 Доставка на дървени плоскости 29.01.2020 г. 9096079
ВВМУ-2020-0006 Доставка на В и К части 29.01.2020 г. 9096078
ВВМУ-2020-0005 Доставка на строителни материали 21.01.2020 г. 9095941
ВВМУ-2020-0004 Доставка на инструменти за поддръжка на казармено-жилищния фонд и други 21.01.2020 г. 9095942
ВВМУ-2019-0013 “Доставка на рекламни материали за ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по програма „Еразъм+“ по обособени позиции 15.07.2019 г. 9090279
ВВМУ-2019-0009 Изграждане на полигон за спасителни стредства 10.06.2019 г. 9088984
ВВМУ-2019-0007 Извозване на строителни отпадъци и смесени отпадъци от строителството и събаряне  от района на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ 25.04.2019 г. 9087840
ВВМУ-2019-0006 Доставка на краново съоръжение за повдигане/спускане на спасителна лодка/спасителен сал 24.04.2019 г. 9087820
ВВМУ-2019-0001 Доставка на мрежово оборудване 01.02.2019 г. 9085322
ВВМУ-2018-0023 Изработка и доставка на дървени плоскости 27.11.2018 г. 9083536
ВВМУ-2018-0022 Доставка на ВиК части 27.11.2018 г. 9083536
ВВМУ-2018-0020 Доставка на електрическо оборудване 22.11.2018 г. 9083388
ВВМУ-2018-0019 Доставка на инструменти за поддръжка на казармено – жилищния фонд 22.11.2018 г. 9083387
ВВМУ-2018-0018 Доставка на строителни материали 15.11.2018 г. 9083146
ВВМУ-2018-0017 Доставка на LED осветителни уреди 15.11.2018 г. 9083133
ВВМУ-2018-0011 Oсигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания в страната и чужбина 20.08.2018 г. 9079837
ВВМУ-2018-0010 Предпечат и печатни услуги 30.07.2018 г. 9079049
ВВМУ-2018-0009 Доставка на рекламни материали за ВВМУ „Н. Й. Вапцаров" по програма „Еразъм +" по обособени позиции 11.07.2018 г. 9078351
ВВМУ-2018-0002 Закупуване на автомобили по обособени позици 02.03.2018 г. 9073469
ВВМУ-2017-0015 Извършване на строително – монтажните работи (СМР) по укрепване на бреговата ивица на част от ВР № 1326 – местност „Карантината“ , гр. Варна  09.10.2017 г. 9069059
ВВМУ-2017-0011 Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”  03.07.2017 г. 9065877
ВВМУ-2017-0010 Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”  30.06.2017 г.  прекратена
ВВМУ-2017-0007 Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на многочестотен комуникационен комплекс за ръководство на операции по борба с нефтени разливи  12.04.2017 г.  9063320
ВВМУ-2017-0006 Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на модул за поддръжка на корабната пропулсивна уредба на танкери 07.04.2017 г.  прекратена
ВВМУ-2017-0005 Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на център за пилотиране на морски хеликоптер за мониторинг за нефтени разливи 07.04.2017 г.  прекратена
ВВМУ-2017-0004 Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на оборудване за обособяване на лаборатория за микробиология 04.04.2017 г.  9062980
ВВМУ-2017-0003 Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на оборудване за обособяване на лаборатория за микробиология 03.04.2017 г.  прекратена
ВВМУ-2017-0002 Доставка на ходови и швартови изпитания и гаранционна поддръжка  на моторен плавателен съд 31.03.2017 г. 9062902
ВВМУ-2016-0014 Доставка на компютърна техника 29.11.2016 г. 9059219
ВВМУ-2016-0013 Доставка на компютърна техника 07.11.2016 г. прекратена
ВВМУ-2016-0012 Доставка на морски системи за комуникация 07.10.2016 г. 9057246
ВВМУ-2016-0011 Доставка на морски системи за комуникация 04.10.2016 г. прекратена
ВВМУ-2016-0009 Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания в страната и чужбина 19.8.2016 г. 9055547
ВВМУ-2016-0008 Изработка и доставка на  униформено облекло 20.07.2016 г. 9054515