Вътрешни правила

Наименование Изтегли Размер
1 Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки (отменени) pdf-icon 8.76 MB
2 Изменения на Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки (отменени) pdf-icon 1.02 MB
3 Заповед №340/21.03.2012 г.(отменена) pdf-icon 9.49 MB
4 Заповед №1050/11.09.2012 г.(отменена) pdf-icon 7.11 MB
5 Заповед №279/01.10.2014 г. pdf-icon 0.81 MB
6 Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки (отменени) word_icon 0.24 MB
7 Заповед РД-214/04.08.2015г. pdf-icon 0.1 MB
8  Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки (отменени)  word_icon 0.55 MB

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки във ВВМУ Н.Й.Вапцаров

Заповед №ОС 466-15.11.2023г. за обявяване на Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки във ВВМУ Н.Й.Вапцаров