ВВМУ-2016-0005

Строително – ремонтни и монтажни  дейности по обособени позиции, както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 

Изграждане на полигон за практическо обучение по борба с корабни пожари

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 

Захранване на отоплителна инсталация на Планетариум във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ чрез нови топлопроводи от котелно помещение на учебен корпус Запад

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 

Строително – монтажни  работи на обект №1315 –     “ Реконструкция на площадков водопровод за питейно – битови и противопожарни нужди в района на  ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” – войскови район №1315 ” – гр. Варна

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4

Строително-монтажни работи на обект №1315- войскови район на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ – гр.Варна

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5

Строителен надзор и инвеститорски контрол на строителните обекти по обособените позиции

 

Номер-АОП: 00909-2016- 0005

Състояние на процедурата: Отворена процедура

Вид на ОП: открита процедура

Краен срок за подаване на оферти: 26.05.2016 г.

Дата, час и място на отваряне на офертите: 27.05.2016 г., 10.00 ч., в административната сграда на ВВМУ

Лице за контакт: Радко Радев, тел. 052 552226, e-mail: legal@naval-acad.bg

Файлове:

1417778388_website-design-icon Обявление

1417778388_website-design-icon Решение

word_icon Dokumentacija SMR -VVMU.doc 2016

word_icon проект за дог. поз.1,2,3, 4

word_icon проект за дог. строителен надзор

pdf-icon Техническо задание 1062 от 22.03.2016г.

pdf-icon Техническо задание 1280 от 11.04.2016г.

pdf-icon Техническо задание 1281 от 11.04.2016г.

pdf-icon Техническо задание №960 от 14.03.2016г.

pdf-iconТехничиска спецификация 1279 от 11.04.2016г.

pdf-icon Разяснение 1 – 25.04.2016г.

pdf-icon РАЗЯСНЕНИЯ 14.05.2016г.

pdf-icon разяснения СМР -17.05.2016г.

pdf-icon Разяснения 19.05.2016г.

pdf-icon ПРОТОКОЛ 1 – 10.06.2016

pdf-icon СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

pdf-icon протокол 2

pdf-icon Протокол 3

pdf-icon РЕШЕНИЕ 03.08.2016г.

pdf-icon РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПОЗИЦИЯ 2

pdf-icon ДОГОВОР ПОЗИЦИЯ 1

pdf-icon ДОГОВОР ПОЗИЦИЯ 3

pdf-icon ДОГОВОР ПОЗИЦИЯ 4

pdf-icon ДОГОВОР ПОЗИЦИЯ 5

pdf-icon ЕКИП 5 ЕООД дог. № 3161 – плащане м. 11.2016

pdf-icon СТЕН БАЙ ООД дог. № 3163 – плащане м. 12

pdf-icon СТЕН БАЙ ООД – усвоена гаранция за изпълнение на дог. 3163

pdf-icon СТЕН БАЙ ООД – усвоено гаранционно обезпечение по дог. 3163

pdf-icon ГЛОБАЛ КОНСУЛТ 07 ООД дог. 3064 – плащане м. 03.2017

pdf-icon ГЛОБАЛ КОНСУЛТ 07 ООД Договор № 3064 – плащане м. 07.2017

pdf-icon ЕКИП 5 ЕООД Договор № 3161 – плащане м. 07.2017

pdf-icon ЕКИП 5 ЕООД – гаранция за изпълнение на дог. 3161

pdf-icon ВЕСЕЛА ООД Договор № 3159-плащане м. 08.2017