Фирменно хранене на личния състав, курсанти и студенти на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Файлове:

pdf-icon-e1421008330845.png (25×25) ЗАЛИВА 47СП дог. № 3334 – плащане м. 12

pdf-icon-e1421008330845.png (25×25) ЗАЛИВА дог. № 3334 – плащане м. 01.2016

pdf-icon-e1421008330845.png (25×25) ЗАЛИВА дог. № 3334 – плащане м. 02.2016

pdf-icon-e1421008330845.png (25×25) ЗАЛИВА дог. № 3334 – плащане м. 03.2016

pdf-icon-e1421008330845.png (25×25) ЗАЛИВА дог. № 3334 – плащане м. 04.2016

pdf-icon ЗАЛИВА47 СП дог. 3334 – плащане м. 05.2016

pdf-icon ЗАЛИВА 47 СП дог. 3334 – плащане м. 06.2016

pdf-icon ЗАЛИВА дог. № 3334 – плащане м. 07.2016

pdf-icon ЗАЛИВА 47 СП дог. № 3334 – плащане м. 08.2016

pdf-icon ЗАЛИВА 47 СП дог. № 3334 – плащане м. 09.2016

pdf-icon ЗАЛИВА 47СП дог. № 3334 – плащане м. 10.2016

pdf-icon ЗАЛИВА дог. № 3334 – плащане м. 11.2016

pdf-icon ЗАЛИВА 47СП дог. № 3334 – плащане м. 12.2016

pdf-icon ЗАЛИВА дог. № 3334 – плащане м. 12.2016 – 2

pdf-icon ЗАЛИВА дог. № 3334 – плащане м. 01.2017

pdf-icon ЗАЛИВА дог. № 3334 – плащане м. 02.2017

pdf-icon ЗАЛИВА дог. № 3334 – плащане м. 03.2017

pdf-icon ЗАЛИВА дог. № 3334 – плащане м. 04

pdf-icon ЗАЛИВА 47 СП дог. № 3334 – плащане м. 05.2017

pdf-icon ЗАЛИВА дог. 3334 – плащане м. 06.2017

pdf-icon ЗАЛИВА Договор № 3334 – плащане м. 07.2017

pdf-icon ЗАЛИВА Договор № 3334 – плащане м. 08.2017

pdf-icon ЗАЛИВА Договор № 3334 – плащане м. 09.2017

pdf-icon ЗАЛИВА Договор № 3334 – плащане м. 10.2017

pdf-icon ЗАЛИВА Договор № 3334 – плащане м. 11.2017