Строително – ремонтни дейности по обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

Строително – монтажни работи на обект №1315 “Реконструкция на площадков водопровод за питейно-битови и противопожарни нужди в района на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” войскови район №1315” – гр. Варна

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

“Реконструкция на съществуваща отоплителна инсталация на учебни корпуси – централен, източен и западен, промяна предназначение на съществуващи абонатни станции, разположени в сутерена на източен и западен учебни корпуси в котелно №1 и №2 на газ и площадкова газопроводна мрежа към тях, находящи се на територията на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” гр. Варна

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

Изграждане на полигон за практическо обучение по борба с корабни пожари”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4

Строително – монтажни работи – подмяна на дограма във войскови район №1315 – ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” – гр. Варна

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5

Строително – монтажни работи на обект №1315 – войскови район на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” – гр. Варна

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6

Строителен надзор и инвеститорски контрол, ще бъдат отворени в 10.00 часа на 11.09.2014 г. в сградата на ВВМУ“Н.Й.Вапцаров“

Файлове:

pdf-icon-e1421008330845.png (25×25) ГЛОБАЛ КОНСУЛТ 07 – гаранция за изпълнение на дог. 4163 (1)

pdf-icon-e1421008330845.png (25×25) ГЛОБАЛ КОНСУЛТ 07 дог. 4163 – плащане м. 04.2016 (1)

pdf-icon-e1421008330845.png (25×25) ЕТ С. ПЕТРОВА – ЕНЕРГОРЕМОНТСТРОЙ дог. № 4200 – плащане м. 04.2016

pdf-icon ЕТ СНЕЖАНА ПЕТРОВА – ЕНЕРГОРЕМОНТСТРОЙ – гаранция за изпълнение на дог. 4200

pdf-icon ВЕСЕЛА ООД дог. № 4131 – плащане м. 06.2016