ВВМУ-2016-0006

Изработка и доставка на униформено облекло

Номер-ВВМУ: ВВМУ-2015-0006

Номер-АОП: 00909-2016-0004

Състояние на процедурата: Отворена процедура

Вид на ОП: чл. 90, ал. 1, т.3 /Договаряне без обявление/ от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: –

Дата, място и час на отваряне на офертите: –

Лице за контакт: Радко Радев, тел. 052 552226, e-mail: legal@naval-acad.bg

Файлове:

1417778388_website-design-icon Решение

pdf-icon техническа спецификация-униформи

pdf-icon Уведомление-патентно ведомство

word_icon Svid. promishlen dizain