ВВМУ-2015-0004

Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Номер-ВВМУ: ВВМУ-2015-0004

Номер-АОП: 646824

Състояние на процедурата: Отворена процедура

Вид на ОП: чл. 90, ал. 1, т.3 /Договаряне без обявление/ от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: –

Дата, място и час на отваряне на офертите: –

Лице за контакт: Радко Радев, тел. 052 552226, e-mail: legal@naval-acad.bg

Файлове:

1417778388_website-design-icon Решение

pdf-icon Tехническа спецификация-газ

pdf-icon  Лицензии Овергаз-изток

pdf-icon 2015/02/23 Предварителен контрол-доставка на газ

pdf-icon писмо за преобразуване Овергаз

pdf-icon лицензии Овергаз Мрежи АД

pdf-icon договор Овергаз

pdf-icon ОВЕРГАЗ МРЕЖИ дог. № CNT-107787 – плащане м.01.2016

pdf-icon-e1421008330845.png (25×25) ОВЕРГАЗ дог. № CNT-107787 – плащане м. 02.2016

pdf-icon-e1421008330845.png (25×25) ОВЕРГАЗ МРЕЖИ дог. № CNT-107787 – плащане м. 03.2016

pdf-icon-e1421008330845.png (25×25) ОВЕРГАЗ МРЕЖИ дог. № CNT-107787 – плащане м. 04.2016

pdf-icon ОВЕРГАЗ МРЕЖИ дог. № CNT-107787 – плащаве м. 11.2016

pdf-icon ОВЕРГАЗ МРЕЖИ дог. № CNT-107787 – плащане м. 11.2016-2

pdf-icon ОВЕРГАЗ МРЕЖИ дог. № CNT-107787 – плащане м. 12.2016

pdf-icon ОВЕРГАЗ МРЕЖИ дог. № CNT-107787 – плащане м. 01.2017

pdf-icon ОВЕРГАЗ МРЕЖИ дог. № CNT-107787 – плащане м. 02.2017

pdf-icon ОВЕРГАЗ дог. № CNT-107787 – плащане м. 03.2017

pdf-icon ОВЕРГАЗ МРЕЖИ дог. № CNT-107787 – плащане м. 04.2017

pdf-icon ОВЕРГАЗ МРЕЖИ Договор № CNT-107787 – плащане м. 09.2017

pdf-icon ОВЕРГАЗ МРЕЖИ Договор № CNT-107787 – плащане м. 10.2017

pdf-icon ОВЕРГАЗ МРЕЖИ Договор № CNT-107787 – плащане м. 11.2017

Обявление за приключване на договор – 27.01.2020 г.