ВВМУ-2016-0008

Изработка и доставка на  униформено облекло

Номер: ВВМУ-2016-0008

Номер-АОП: 9054515/20.07.2016г.

Състояние на процедурата: Отворена процедура

Вид на ОП: чл. 20, ал. 3, т.2 /обява/ от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 27.07.2016 г.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 28.07.2016г. от 10.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Радко Радев, тел. 052 552226, e-mail: legal@naval-acad.bg

Файлове:

word_icon 1.Titul i sadarjanie-20.07.2016 г.

word_icon 2.Ukazania_2016-20.07.2016 г.

pdf-icon ОБЯВА-20.07.2016 г.

pdf-icon Техническа спецификация с рег.№ 2629-20.07.2016 г.

pdf-icon Информация за публикувана в профила на купувача обява за ОП на стойност по чл.20 ал.3 ЗОП-20.07.2016 г.

word_icon Obr.1_predstavane na uchastnika-20.07.2016 г.

word_icon Obr.2_Deklar_3_8 i 4 ot ZIFO-20.07.2016 г.

word_iconObr.3_Dekl. 97, al.5 PPZOP-20.07.2016 г.

word_icon Obr.4_Dekl. 97, al.6 PPZOP-20.07.2016 г.

word_icon Obr.5_Dekl. 66, al.51 ZOP-20.07.2016 г.

word_icon obr.6_dekl. dogovor-20.07.2016 г.

word_icon Obr.7_tehn_predlojenie-20.07.2016 г.

word_icon Obr.8_Cenovo_predl-20.07.2016 г.

word_icon Obr.9 Dogovor_proekt-20.07.2016 г.

pdf-icon Обява за удължаване на срок-28.07.2016 г.

pdf-icon инф. за публ. в профила на купувача за удълж. на срока-28.07.2016 г.

pdf-icon ПРОТОКОЛ-04.08.2016г.

pdf-icon ДОГОВОР-10.09.2016 г.

pdf-icon ИНТЕНДАНТСКО ОБСЛУЖВАНЕ дог. 3134 – плащане м. 12