ВВМУ-2016-0010

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”

Вид на ОП: чл. 20, ал. 1, т.1буква Б от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 07.11.2016 г.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 08.11.2016г. от 10.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Радко Радев, тел. 052 552226, e-mail: legal@naval-acad.bg; naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

Решение-03.10.16 г.

Обявление-03.10.16 г.

Документация-03.10.16 г.

Образци-03.10.16 г.

Техническа спецификация 3301 от 14.09.2016-03.10.16 г.

Разяснение-26.10.16. г.

Протокол 1-16.11.2016г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения-16.11.2016г.

Протокол 2-25.11.16 г.

Протокол 3-25.11.16 г.

Решение-25.11.2016

ДОКЛАД-25.11.16 г.

Договор-16.01.17 г.

КЕЙ АР ДЖИ ЕООД дог. № 4598 – плащане м. 03.2017

КЕЙ АР ДЖИ ЕООД дог. № 4598 – плащане м. 04.2017

КЕЙ АР ДЖИ ЕООД дог. № 4598 – плащане м. 05.2017

КЕЙ АР ДЖИ ЕООД дог. № 4598 – плащане м. 06.2017

КЕЙ АР ДЖИ ЕООД Договор № 4598 – плащане м. 07.2017

КЕЙ АР ДЖИ ЕООД – усвоена гаранция за изпълнение на дог. 4598

Прекратяване на договор 08.08.2017г.

Възложена поръчка 16.01.2017 г.