ВВМУ-2015-0002

Изработка и доставка на униформено облекло за военнослужещи и курсанти по обособени позиции

Номер-ВВМУ: ВВМУ-2015-0001

Номер-АОП: 9038380

Състояние на процедурата: Прекратена поръчка

Вид на ОП: чл. 14, ал. 4, т.2 /публична покана/ от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 16.02.2015 г.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 17.02.2015г. от 10.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Радко Радев, тел. 052 552226, e-mail: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

pdf-icon spez. kozeni izd.

pdf-icon сканирана публ. покана

pdf-icon spez. obleklo i ukrasa

pdf-icon spez. obuvki

pdf-icon tehnicheska spezifikazia konfekzij

word_icon ПРОЕКТ ДОГ. ОБЛ. И УКРАСА

word_icon ПРОЕКТ ДОГОВОР КОЖЕНИ ИЗД.

word_icon ПРОЕКТ ДОГОВОР конф.

word_icon ПРОЕКТ ДОГОВОР ОБУВКИ