ВВМУ-2016-0013

ПРЕКРАТЕНА

Съобщение за прекратяване на обществената поръчка

Доставка на компютърна техника

по следните обособени позиции:

Позиция 1 – Компютърна конфигурация – тип 1;

Позиция 2 – Компютърна конфигурация – тип 2;

Позиция 3 – Компютърна конфигурация – тип 3

Номер-АОП: 9058273/07.11.2016г.

Състояние на процедурата: Отворена процедура

Вид на ОП: чл. 20, ал. 3, т.2 /обява/ от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 18.11.2016 г. 16.30ч.

Дата, място и час на отваряне на офертите:21.11.2016г. от 10.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Радко Радев, тел. 052 552226, e-mail: legal@naval-acad.bg; naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

Информация-07.11.2017 г.

Обява-07.11.2017 г.

техническа спецификация 3873 от 02.11.2016-07.11.2017 г.

1.Titul i sadarjanie-07.11.2017 г.

2.Ukazania_2016-07.11.2017 г.

Obr.1_predstavane na uchastnika-07.11.2017 г.

Obr.2_Deklar_3_8 i 4 ot ZIFO-07.11.2017 г.

Obr.3_Dekl. 97, al.5 PPZOP-07.11.2017 г.

Obr.4_Dekl. 97, al.6 PPZOP-07.11.2017 г.

Obr.5_Dekl. 66, al.51 ZOP-07.11.2017 г.

obr.6_dekl. dogovor-07.11.2017 г.

Obr.7 sagl. podizp-07.11.2017 г.

Obr.8_tehn_predlojenie-07.11.2017 г.

Obr.9_Cenovo_predl-07.11.2017 г.

Obr.10 Dogovor_proekt-07.11.2017 г.