ВВМУ-2017-0009

ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ ПРИ СЛУЖЕБНИТЕ ПЪТУВАНИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

Вид на ОП: чл. 20, ал. 2 от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 01.08.2017г.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 02.08.2017г. от 10.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Радко Радев, тел. 052 552226, e-mail: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

Решение

Обявление

Документация-29.06.2017г.

техническа спецификация-29.06.2017г.

образец №1-29.06.2017г.

образец №2-29.06.2017г.

ОБРАЗЕЦ №3-29.06.2017г.

образец № 4-29.06.2017г.

образец № 5-29.06.2017г.

образец №6-29.06.2017г.

образец №7-29.06.2017г.

образец № 8-29.06.2017г.

ОБРАЗЕЦ №9-29.06.2017г.

образец ЕЕДОП-29.06.2017г.

разяснения-14.07.2017г.

РАЗЯСНЕНИЕ – 2 20.07.2017г.

протокол 1-10.08.2017г.

съобщение за отваряне на ценови оферти-24.08.2017г.

протокол №2 – 18.09.2017г.

протокол №3 – 18.09.2017г.

решение за класиране – 18.09.2017г.

договор Консорциум България – 19.10.2017г.

КОНСОРЦИУМ БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА ДЗЗД Договор № 2540 -плащане м. 10.2017

изпълнен договор – 14.11.2018г.

Възложена поръчка 19.10.2017 г.