ВВМУ-2015-0005

Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадните води за сградите, ползвани от ВР 1315 ВВМУ“Н.Й.Вапцаров“, ВР 1326 „Карантината“ и ВР „Лодъчен парк“

Номер-ВВМУ: ВВМУ-2015-0005

Номер-АОП: 646825

Състояние на процедурата: Отворена процедура

Вид на ОП: чл. 90, ал. 1, т.3 /Договаряне без обявление/ от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: –

Дата, място и час на отваряне на офертите: –

Лице за контакт: Радко Радев, тел. 052 552226, e-mail: legal@naval-acad.bg

Файлове:

1417778388_website-design-icon Решение

pdf-icon 2015/02/05 Техническа спецификация

pdf-icon 2015/02/05 Доказателства

pdf-icon 2015/02/23 Предварителен контрол В и К

pdf-icon 2015/03/23 Договор ВиК

pdf-icon Справка за плащане по Договор № 887/18.03.2015 г.

pdf-icon В И К-Договор № 887-18032015-плащане

pdf-icon В И К-Договор № 887-плащане

pdf-icon В И К-Договор № 887-плащане

pdf-icon В и К дог. № 887 от 18.03.2015

pdf-icon В и К договор № 887 – плащане м. 10-11

pdf-icon В и К дог. № 887 – плащане м. 11

pdf-icon В и К дог. 887 плащане м. 12

pdf-icon В и К дог. № 887 – плащане м. 12-2

pdf-icon-e1421008330845.png (25×25)В И К дог. № 887 – плащане м. 01.2016

pdf-icon-e1421008330845.png (25×25) В и К дог. № 887 – плащане м. 02.2016

pdf-icon-e1421008330845.png (25×25) В И К дог. № 887 – плащане м. 03.2016

pdf-icon В И К дог. 887 – плащане м. 04.2016

pdf-icon В И К дог. № 887 – плащане м. 05.2016

pdf-icon В и К дог. 887 – плащане м. 06.2016

pdf-icon В и К дог. № 887 – плащане м. 07.2016

pdf-icon В И К дог. № 887 – плащане м. 08.2016

pdf-icon В И К ООД дог. № 887 – плащане м. 09.2016

pdf-icon В И К дог. № 887 – плащане м. 10.2016

pdf-icon В И К дог. № 887 – плащане м. 11.2016

pdf-icon В и К дог. № 887 – плащане м. 12.2016

pdf-icon В И К дог. № 887 – плащане м. 01.2017

pdf-icon В И К дог. № 887 – плащане м. 02.2017

pdf-icon В И К дог. № 887 – плащане м. 02.2017 – 2

pdf-icon В И К дог. 887 – плащане м. 03.2017

pdf-icon В И К дог. № 887 – плащане м. 04

pdf-icon В И К дог. № 887 – плащане м. 04.2017 – 2

pdf-icon В И К ДОГ. № 887 – плащане м. 05.2017

pdf-icon В И К дог. № 887 – плащане м. 05.2017 – 2

pdf-icon В и К дог. № 887 – плащане м. 06.2017

pdf-icon В И К дог. № 887 – плащане м. 06.2017 – 2

pdf-icon В И К Договор № 887-плащане м. 07.2017

pdf-icon В И К Договор № 887-плащане м. 08.2017

pdf-icon В И К Договор № 887-плащане м. 08.2017 – 2

pdf-icon В И К Договор № 887-плащане м. 09.2017

pdf-icon В И К Договор № 887-плащане м. 10.2017

pdf-icon В И К Договор № 887-плащане м. 11.2017

В и К изпълнен договор -22.04.2019г.