ВВМУ-2017-0018

Изработка и доставка на  униформено облекло,  по обособени позиции, както следва:

ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ 1  –  „Изработка и доставяне обувки“ за военнослужещите от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

 ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ 2 – „Изработка и доставяне на пуловери“за военнослужещите от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ 3 – „Изработка и доставяне на конфекция“ за военнослужещите от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ 4 – „Изработка и доставка на кожени изделия“ за военнослужещите от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 – „Изработка и доставяне на униформено облекло“ за военнослужещите от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Вид на ОП: чл. 20, ал. 2 от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 15.01.2018г.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 16.01.2018г. от 10.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Радко Радев, тел. 052 552226, e-mail: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

обявление-15.12.2017г.

решение – 15.12.2017г.

образец № 1-15.12.2017г.

образец № 2-15.12.2017г.

образец № 3-15.12.2017г.

образец № 4-15.12.2017г

ОБРАЗЕЦ № 5-15.12.2017г.

образец № 6-15.12.2017г.

образец ЕЕДОП-15.12.2017г.

Документация-15.12.2017г.

техническа спецификация по позиция 1-15.12.2017г.

техническа спецификация по позиция 2-15.12.2017г.

техническа спецификация по позиция 3-15.12.2017г.

техническа спецификация по позиция 4-15.12.2017г.

техническа спецификация по позиция 5-15.12.2017г.

Dogovor_proekt-15.12.2017г.

опис на документите-15.12.2017г.

протокол 1 – 25.01.2018г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти – 29.01.2018г.

протокол 2 – 08.02.2018г.

протокол 3 – 08.02.2018г.

решение за класиране – 08.02.2018г.

обявление за прекратяване на позиции 2 и 4 – 01.03.2018г.

договор позиция 1 -28.03.2018г.

договор позиция 3-28.03.2018г.

договор позиция 5-28.03.2018г.

приложения към договор позиция 1-28.03.2018г.

приложения към договор позиция 3-28.03.2018г.

приложения към договор позиция 5-28.03.2018г.

изпълнен договор позиция 3 – 22.08.2018г.

изпълнена позиция 1 – 04.10.2018г.

Възложена поръчка 28.03.2018 г.

Изпълнен договор-позиция 5-26.03.2019 г.