ВВМУ-2015-0006

Доставка на ДМА по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1. Инфрачервена (термо) камера;

Обособена позиция 2. Датчик за въртящ момент;

Обособена позиция 3. Вибродиагностичен уред.

 

Номер-ВВМУ: ВВМУ-2015-0006

Номер-АОП: 00909-2015-0003

Състояние на процедурата: Отворена процедура

Вид на ОП: открита процедура

Краен срок за подаване на оферти: 06.04.2015г.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 07.04.2015г.- 10.00ч. в административната сграда на ВВМУ

Лице за контакт: Радко Радев, тел. 052 552226, e-mail: legal@naval-acad.bg

Файлове:

word_icon Становище

1417778388_website-design-icon Решениe

1417778388_website-design-icon Обявление

word_icon Образец 1 – Представяне на участника

word_icon Образец 2 – Оферта

word_icon Образец 3 – Техническо предложение

word_icon Образец 4 – Ценова оферта

word_icon Образец 5 – Декларация ЕИК

word_icon Образец 6 – Декларация чл. 47, ал. 9

word_icon Образец 7 – Декларация с чл. 55, ал. 7

word_icon Образец 8 – Декларация за подизпълнител

word_icon Образец 9 – Декларация от подизпълнител

word_icon Образец 10 – Декларация за условия на договор

word_icon Образец 11 – Проекто договор ОБ1

word_icon Образец 12 – Проекто договор ОБ2

word_icon Образец 13 – Проекто договор ОБ3

word_icon Oбразец 14 – Гаранция за участие

word_icon Oбразец 15 – Гаранция за изпълнение

word_icon 06.02.2015 – Документация ДМА

1417778388_website-design-icon Решение за промяна

pdf-icon  Протокол 1 – 08.04.2015г.

pdf-icon Съобщение за отваряне на ценови оферти – 17.04.2015г.

pdf-icon Протокол 2 – ДМА 23.04.2015 г.

pdf-icon Протокол 3 – ДМА 23.04.2015 г.

pdf-icon Решение ДМА-23.04.2015г.

pdf-icon Гаранции за участие-ВВМУ-2015

pdf-icon договор Програмтех 2015/06/10

pdf-icon договор Ротонда 2015/06/10

pdf-icon договор Сигма Метро 2015/06/10

pdf-icon Програмтех-договор № 1627-15052015

pdf-icon Ротонда-Договор № 1784-28052015-плащане

pdf-icon Сигма Метро-Договор № 1628-15052015-плащане

pdf-icon Гаранция Сигма Метро Договор № 1628-15052015

pdf-icon Гаранция връщане Програмтех Договор № 1627-15052015

Excel-icon  Гаранция Ротонда Договор № 1784-28052015