ВВМУ-2018-0024

Разширяване и усъвършестване на специализиран софтуер, хардуерни модули, програмно осигуряване, обслужване и поддръжка на съществуващите учебни помагала (симулатори) във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Вид на ОП: чл.79, ал. 1, т.3, буква В от Закона за обществените поръчки – Договаряне без предварително обявление

Дата и място  на провеждане на преговорите: 13.02.2019г.  в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт:Борис Борисов, тел. 052 552239, e-mail: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

Договор за закупуване на тренажора – 03.12.2018г.

покана – 03.12.2018г.

пълномощно – 03.12.2018г.

решение – 03.12.2018г.

техническа спецификация – 03.12.2018г.

декларация Транзас – 03.12.2018г.

становище АОП – 02.01.2019г.

Решение 28.03.2019 г.

ДОКЛАД-28.03.2019г

Протокол 28.03.2019г.

Възложена поръчка Transas 29.05.2019 г.

Договор Transas 29.05.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР – 27.07.2022Г.