ВВМУ-2018-0020

Доставка на електрическо оборудване за ВВМУ „Н. Й. Вапцаров 

Номер-АОП: 9083388/22.11.2018г.

Състояние на процедурата: Отворена процедура

Вид на ОП: чл. 20, ал. 3, т.2 /обява/ от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 03.12.2018г. 17.00ч.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 04.12.2018г. от 10.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Борис Борисов, тел. 052 552221, e-mail: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

обява ел. оборудване – 22.11.2018г.

опис на документите -22.11.2018г.

проект-за-договор-22.11.2018г.

ТС ел. оборудване – 22.11.2018г.

Ukazania-22.11.2018г.

ЕЕДОП – 22.11.2018г.

информация за обява ел. оборудване – 22.11.2018г.

образец № 1 – 22.11.2018г.

образец № 2- 22.11.2018г.

образец-№ 3 -22.11.2018г.

образец № 4 -22.11.2018г.

образец № 5 -22.11.2018г.

образец-№ 6-22.11.2018г.

образец № 7 – 22.11.2018г.

информация за обява удължаване – 04.12.2018г.

обява удължаване – 04.12.2018г.

протокол ел. оборудване – 17.12.2018г

Договор-ел-оборудване-21.12.2018