ВВМУ-2015-0007

Изработка и доставка на униформено облекло за военнослужещи и курсанти по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1 – Изработка и доставка на обувки

1.1. Изработка и доставка на обувки за военнослужещите от ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“;

1.2. – Изработка и доставка на обувки за курсантите – випускници;

Обособена позиция 2 – Изработка и доставка на кожени изделия

2.1. Изработка и доставка на кожени изделия за военнослужещите от ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“;

2.2 Изработка и доставка на кожени изделия за курсантите – випускници;

Обособена позиция 3 – Изработка и доставка на облекло и украса

3.1. Изработка и доставка на облекло и украса   за военнослужещите от ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“;

3.2. Изработка и доставка на облекло и украса за курсантите –випускници;

Обособена позиция 4 – Изработка и доставка на конфекция

4.1. Изработка и доставка на конфекция за военослужещите от ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“;

4.2. Изработка и доставка на конфекция за курсантите –випускници.

 

Номер-АОП: 00909-2015-0004

Състояние на процедурата: Отворена процедура

Вид на ОП: открита процедура

Краен срок за подаване на оферти: 30.03.2015г.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 31.03.2015г.- 10.00ч. в административната сграда на ВВМУ

Лице за контакт: Радко Радев, тел. 052 552226, e-mail: legal@naval-acad.bg

Файлове:

1417778388_website-design-icon Решение

1417778388_website-design-icon Обявление

word_icon ОБРАЗЕЦ 1

word_icon ОБРАЗЕЦ 2

word_icon ОБРАЗЕЦ 3

word_icon ОБРАЗЕЦ 4

word_icon ОБРАЗЕЦ 5

word_icon ОБРАЗЕЦ 6

word_icon ОБРАЗЕЦ 7

word_icon ОБРАЗЕЦ 8

word_icon ДОКУМЕНТАЦИЯ

pdf-icon Техническа спецификация с рег.№451

pdf-icon Техническа спецификация с рег.№452

pdf-icon Техническа спецификация с рег.№453

pdf-icon Техническа спецификация с рег.№454

pdf-icon Техническа спецификация с рег.№455

pdf-icon Техническа спецификация с рег.№456

pdf-icon Техническа спецификация с рег.№457

pdf-icon Техническа спецификация с рег.№458

word_icon 2015/09/03 Разяснения по чл. 29І ЗОП

pdf-icon Съобщение за отваряне на ценови оферти-21.04.2015г.

pdf-icon 2015/05/20 Протокол 1-облекло

pdf-icon 2015/05/20 Протокол 2-облекло

pdf-icon 2015/05/20 Протокол 3-облекло

pdf-icon Решение облекло-20.05.2015г.

pdf-icon Договор Военноинвалид-02.07.2015г.

pdf-icon Договор Денис Индъстри-02.07.2015г.

pdf-icon Договор Силвер-02.07.2015г.

pdf-icon СИЛВЕР ЕООД-Договор № 1991-12062015

pdf-icon Гаранция връщане-СИЛВЕР

pdf-icon Справка-гаранция Кооперация Военноинвалид по Договор № 1990-12062015

pdf-icon Кооперация Военноинвалид- справка плащане-Дог № 1990

pdf-icon Справка-гаранция Денис Индъстри по Договор № 1969-11062015

pdf-icon Денис Индъстри-справка плащане по Дог № 1969