ВВМУ-2018-0025

Доставка на ел енергия за ВВМУ Н.Й.Вапцаров

Вид на ОП: чл.79, ал. 1, т.3, буква В от Закона за обществените поръчки – Договаряне без предварително обявление

Лице за контакт:Борис Борисов, тел. 052 552239, e-mail: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

Решение 06.12.18

Договор с ЕНЕРГО-ПРО 19.12.2018 г.

Сключен договор 19.12.2018г.

енерго про изпълнен договор -11.04.2019г