ВВМУ-2019-0002

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадните води във ВР № 1315-основен район на ВВМУ, ВР № 1326-„Карантината“ и ВР № 2922-„Гребна база“

 

Вид на ОП: чл.79, ал. 1, т.3, буква В от Закона за обществените поръчки – Договаряне без предварително обявление

Лице за контакт:Борис Борисов, тел. 052 552239, email: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

Решение-В и К 05.02.2019 г.

vik-operatori-31dec2015 -05.02.2019 г.

договор В и К – 21.03.2019г.

Възложена поръчка В и К-21.03.2019 г.

Изпълнен договор – 15.04.2020 г.