ВВМУ-2019-0012

ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ОТ ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“

Вид на ОП: чл.14, ал. 1, т. 6, от Закона за обществените поръчки – вътрешно възлагане (in house)

Лице за контакт: Борис Борисов, тел. 052 552239, e-mail: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

Договор 16.07.2019

Приложения към договор 16.07.2019 г.

Протокол 16.07.2019 г.

Възложена поръчка 16.07.2019 г.