ВВМУ-2019-0013

“Доставка на рекламни материали за ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по програма „Еразъм+“ по обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – Бележник
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – Папка от картон
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – Хартиена торба 1 вид
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 – Хартиена торба 2 вид
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 – Хартиена торба 3 вид
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6 – Химикал 1 вид
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7 – Химикал 2 вид
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8 – Шапка с козирка
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 10 – Чаша
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 11 – Преспапие
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 12 – Дамска игла
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 13 – Комплект игла за вратовръзка с копчета за ръкавели
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 14 – Комплект игла за вратовръзка със значка
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 15 – Плакет в кутия 1 вид
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 16 – Плакет в кутия 2 вид
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 17 – Плакет в кутия 3 вид
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 18 – Дамски шал

Номер-АОП: 9090279/15.07.2019г.

Състояние на процедурата: Отворена процедура

Вид на ОП: чл. 20, ал. 3, т.2 /обява/ от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 25.07.2019 г. 17.00ч.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 26.07.2019 г. от 10.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Борис Борисов, тел. 052 552239, e-mail: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

Ukazania-15.07.2019г.

образец-№ 2-15.07.2019г.

Образец №1 декларация обява 15.07.2019г

образец № 3 – 15.07.2019г.

Информация за публикувана обява 15.07.2019 г.

Обява 15.07.2019 г.

ТС-рекламни-материали 15.07.2019г.

проект на договор – 15.07.2019г.

приложения-към-ТС-рекламни-материали 15.07.2019г.

разяснение-16.07.2019г

информация-за-удължаване-на-срок-26.07.2019г

удължаване-на-срока-26.07.2019г

Протокол 13.08.2019 г.

Договор – позиция № 3 – 16.08.2019 г.

Договор – позиция № 4 – 16.08.2019 г.

Договор – позиция № 5 – 16.08.2019 г.

Договор – позиция № 12 – 16.08.2019 г.

Договор – позиция № 13 – 16.08.2019 г.

Договор – позиция № 14 – 16.08.2019 г.

Договор – позиция № 1 – 20.08.2019 г.

Договор – позиция № 9 – 20.08.2019 г.

Договор – позиция № 2 – 20.08.2019 г.

Договор – позиция № 18 – 20.08.2019 г.

Договор – позиция № 8 – 21.08.2019 г.

Договор – позиция № 10 – 22.08.2019 г.

Договор – позиция № 6 – 22.08.2019 г.

Договор – позиция № 7 -22.08.2019 г.

Договор – позиция № 15 – 18.09.2019 г.

Договор – позиция № 16 – 18.09.2019 г.

Договор – позиция № 17 – 18.09.2019 г.