ВВМУ-2015-0008

Доставка на материали и услуги за поддръжка на казармено-жилищния фонд във ВВМУ “Н.Й. Вапцаров” по следните обособени позиции:

ПОЗИЦИЯ 1 – Строителни материали;

ПОЗИЦИЯ 2 – В и К материали;

ПОЗИЦИЯ 3 – Електрически материали;

ПОЗИЦИЯ 4 – Дърводелски материали и услуги;

ПОЗИЦИЯ 5 – Други материали по поддръжка на казармено-жилищния фонд;

 

Номер-АОП: 00909-2015-0005

Състояние на процедурата: Отворена процедура

Вид на ОП: открита процедура

Краен срок за подаване на оферти: 11.05.2015г.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 12.05.2015г.- 10.00ч. в административната сграда на ВВМУ

Лице за контакт: Радко Радев, тел. 052 552226, e-mail: legal@naval-acad.bg

Файлове:

1417778388_website-design-icon Решение

1417778388_website-design-icon Обявление

word_icon Документация

pdf-icon Техническо задание

pdf-icon Разяснения по чл. 29 ал.1 от ЗОП – 29.04.2015г.

pdf-icon Протокол №1 строителни материали

pdf-icon Съобщение за отваряне на ценови предложения 28/05/2015

pdf-icon РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ

pdf-icon ПРОТОКОЛ 2

pdf-icon ПРОТОКОЛ 3

pdf-icon Позиция 1 – Строителни материали

pdf-icon Позиция 2- В и К материали

pdf-icon Позиция 3 – Електрически материали

pdf-icon Позиция 4 – Дърводелски материали и услуги

pdf-icon Позиция 5 Други материали по поддръжка на казармено жилищния фонд

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2881 от 31.08.2015

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2882 от 31.08.2015

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2883 от 31.08.2015

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2884 от 31.08.2015

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ договор № 2881 – плащане м. 09-10

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ договор № 2882 – плащане м. 09-10

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ договор № 2883 – плащане м. 09-10

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ договор № 2884 – плащане м. 09-10

pdf-icon МЕЛА ООД договор № 2836 – плащане м. 09

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ договор № 2881 – плащане м. 10

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ договор № 2882 – плащане м. 10

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ договор № 2883 – плащане м. 10

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ договор № 2884 – плащане м. 10

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2881 плащане м. 11

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2882 плащане м. 11

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2883 плащане м. 11

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2884 плащане м. 11

pdf-icon МЕЛА дог. № 2836 – плащане м. 11

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. 2881 плащане м. 11-12

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. 2882 плащане м. 11-12

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. 2883 плащане м. 11-12

pdf-icon МЕЛА дог. 2836 плащане м. 11-12

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2881 – плащане м. 12

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2882 – плащане м. 12

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2883 – плащане м. 12

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2884 – плащане м. 12

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ – гаранция за изпълнение на дог. 2884

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2881 – плащане м. 01.2016

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2882 – плащане м. 01.2016

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2883 – плащане м. 01.2016

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. 2881 – плащане м. 02.2016

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. 2882 – плащане м. 02.2016

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. 2883 – плащане м. 02.2016

pdf-icon МЕЛА ООД дог. 2836 – плащане м. 02.2016

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ – гаранция за изпълнение на дог. 2881

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. 2881 – плащане м. 03.2016

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ – гаранция за изпълнение на дог. 2883

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. № 2883 – плащане м. 03.2016

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. 2882 – плащане м. 03.2016

pdf-icon МЕЛА – гаранция за изпълнение на дог. 2836

pdf-icon МЕЛА дог. № 2836 – плащане м. 03.2016

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. 2882 – плащане м. 04.2016

pdf-icon-e1421008330845.png (25×25) ДИ ЕС ХОУМ Договор № 2882 – плащане м. 05.2016

pdf-icon-e1421008330845.png (25×25) ДИ ЕС ХОУМ дог. 2882 – плащане м. 06.2016

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ дог. 2882 – плащане м. 07.2016

pdf-icon ДИ ЕС ХОУМ – гаранция за изпълнение на дог. 2882