ВВМУ-2020-0004

ДОСТАВКА НА ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА КАЗАРМЕНО-ЖИЛИЩНИЯ ФОНД И ДРУГИ

Номер-АОП:  9095942/21.01.2020 г.

Състояние на процедурата: Отворена процедура

Вид на ОП: чл. 20, ал. 3, т.2 /обява/ от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 03.02.2020 г. 17.00 ч.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 04.02.2020 г. от 11.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Борис Борисов, тел. 052 552239, e-mail: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

ESPD-BG1 – 21.01.2020 г.

Информация за публикувана обява 21.01.2020 г.

Обява 21.01.2020 г.

Образец № 2 – 21.01.2020 г.

Образец № 3 -21.01.2020 г.

Образец № 4 – Опис на документи-21.01.2020 г.

Проект на договор-КЖФ 21.01.2020 г.

Техническа спецификация КЖФ -21.01.2020 г.

Указания 21.01.2020 г.

Информация за удължавване на срока -04.02.2020 г.

Обява за удължаване на срока – 04.02.2020 г.

Протокол КЖФ – 10.03.2020 г.

Договор 07.04.2020 г.

Приложение към договор – 07.04.2020 г.