ВВМУ-2020-0011

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадните води във ВР № 1315-основен район на ВВМУ, ВР № 1326-„Карантината“ и ВР № 2922-„Гребна база“

 

Вид на ОП: чл.79, ал. 1, т.3, буква В от Закона за обществените поръчки – Договаряне без предварително обявление

Лице за контакт:Борис Борисов, тел. 052 552239, email: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

Решение 06.03.2020 г.

vik_operatori_ 09_2019 – 06.03.2020 г.

Възложена поръчка – 30.03.2020 г.

Договор В и К-Варна – 30.03.2020 г.

Приложения към договор В и К-Варна -30.03.2020 г.

Обявление приключен договор – 26.04.2022г.