Публични покани преди 15.04.2016 г.

Номер-ВВМУ Наименование на процедурата Публикувана на Номер-АОП
ВВМУ-2016-0007 Доставка на дълготрайни материални активи за целите на проект „Интегрирана информационна система за поддръжка управлението на бреговата зона (IISSCZM) 13.04.2016 г. 9052627
ВВМУ-2016-0001 Доставка на автомобилна техника за ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ по обособени позиции 19.02.2016 г. 9050594
ВВМУ-2015-0014 Доставка на компютърна техника и компоненти за ВВМУ “Н.Й.Вапцаров" 05.11.2015 г. 9047353
ВВМУ-2015-0009 Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания в страната и чужбина икономична и бизнес класа за нуждите на  ВВМУ “Н.Й.Вапцаров" 14.05.2015 г. 9041749
ВВМУ-2015-0003 Доставка на автомобилна техника за ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ по обособени позиции 04.02.2015 г. 9038608
ВВМУ-2015-0001 Закупуване, доставка и монтаж на радиооборудване за моторен катер „Асен"  и GMDSS конзола по обособени позиции 27.01.2015 г. 9038379