ВВМУ-2015-0010

Обществена поръчка за избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ВВМУ ”Н.Й.Вапцаров”.

Номер-АОП: 00909-2015-0007

Състояние на процедурата: Отворена процедура

Вид на ОП: открита процедура

Краен срок за подаване на оферти: 11.08.2015 г.

Дата, час и място на отваряне на офертите: 12.08.2015 г., 10.00 ч., в административната сграда на ВВМУ

Лице за контакт: Радко Радев, тел. 052 552226, e-mail: legal@naval-acad.bg

Файлове:

1417778388_website-design-icon Рещение

1417778388_website-design-icon Обновление

word_icon Документация ел.енергия 2015

pdf-icon Разяснения-30.07.2015г.

pdf-icon ПРОТОКОЛ 1 – ЕЛ.ЕНЕРГИЯ

pdf-icon СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНИ

pdf-icon ПРОТОКОЛ №2

pdf-icon ПРОТОКОЛ №3

pdf-icon РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ-10.11.2015Г.

pdf-icon Договор ел.енергия 2015

pdf-iconЕНЕРГО ПРО енергийни услуги дог. № 4387 – плащане м. 02.2016

pdf-icon-e1421008330845.png (25×25) ЕНЕРГО ПРО енергийни услуги дог. 4387 – плащане м. 03.2016

pdf-icon-e1421008330845.png (25×25) ЕНЕРГО ПРО енергийни услуги дог. № 4387 – плащане м. 04.2016

pdf-icon ЕНЕРГО ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ дог. 4387 – плащане м. 05.2016

pdf-icon ЕНЕРГО ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД дог. 4387 – плащане м. 06.2016

pdf-icon ЕНЕРГО ПРО енергийни услуги дог. № 4387 – плащане м. 07.2016

pdf-icon ЕНЕРГО ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ дог. № 4387 – плащане м. 08.2016

pdf-icon ЕНЕРГО ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ дог. № 4387 – плащане м. 09.2016

pdf-icon ЕНЕРГО ПРО енергийни услуги дог. 4387 – плащане м. 10.2016

pdf-icon ЕНЕРГО ПРО енергийни услуги дог. № 4387 – плащане м. 11.2016

pdf-icon ЕНЕРГО ПРО енергийни услуги дог. № 4387 – плащане м. 12.2016

pdf-icon ЕНЕРГО-ПРО енергийни услуги – върната гаранция за изп. на дог. 4387

pdf-icon ЕНЕРГО-ПРО енергийни услуги дог. № 4387 – плащане м. 01.2017