ВВМУ-2016-0002

Доставка и монтаж на матраци

Номер-АОП: 00909-2016-0002

Състояние на процедурата: Отворена процедура

Вид на ОП: открита процедура

Краен срок за подаване на оферти: 26.04.2016 г.

Дата, час и място на отваряне на офертите: 27.04.2016 г., 10.00 ч., в административната сграда на ВВМУ

Лице за контакт: Радко Радев, тел. 052 552226, e-mail: legal@naval-acad.bg

Файлове:

1417778388_website-design-icon Решение

1417778388_website-design-icon Обявление

pdf-icon Техническа спецификация

word_icon Dokumentazija VVMU

pdf-icon ПРОТОКОЛ 1 - 03.05.2016

pdf-icon Съобщение за отваряне на ценови оферти 14.05.16г.

pdf-icon Протокол 2 от 14.05.2016г.

pdf-iconПротокол №3 от 20.05.2016г.

pdf-icon Протокол 4 от 06.06.2016г.

pdf-icon Решение – 07.06.2016г.

pdf-icon-e1421008330845.png (25×25) договор 2370 от 28.06.16г.

pdf-icon ЛУКС ДООР дог. № 2370 – плащане м. 08.2016