ВВМУ-2016-0003

Закупуване на програмно осигуряване за разширение на тренажори от симулационния комплекс във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Номер-ВВМУ: ВВМУ-2016-0003

Номер-АОП: 00909-2016-0001

Състояние на процедурата: Отворена процедура

Вид на ОП: чл. 90, ал. 1, т.3 /Договаряне без обявление/ от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: –

Дата, място и час на отваряне на офертите: –

Лице за контакт: Радко Радев, тел. 052 552226, e-mail: legal@naval-acad.bg

Файлове:

1417778388_website-design-icon Решение

pdf-icon Техническа спецификация-Транзас

pdf-icon декларация Транзас

word_icon Становище предварителен контрол

pdf-icon Решение

pdf-icon Доклад

pdf-icon Договор Транзас-06.02.2017г.

pdf-icon TRANSAS MARINE LTD договор № 44 – плащане м. 04.2017