ВВМУ-2016-0009

Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания в страната и чужбина

Номер: ВВМУ-2016-0008

Номер-АОП: 9055547/19.08.2016г.

Състояние на процедурата: Отворена процедура

Вид на ОП: чл. 20, ал. 3, т.2 /обява/ от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 07.09.2016 г.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 08.09.2016г. от 10.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Радко Радев, тел. 052 552226, e-mail: legal@naval-acad.bg; naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

Информация за публикувана в профила на купувача обява за ОП на стойност по чл.20 ал.3 ЗОП-19.08.2016 г.:

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9055547

1.Titul i sadarjanie-19.08.2016 г.

2.Ukazania_2016-19.08.2016 г.

обява самолетни билетитехническа спецификация-самолетни билети-19.08.2016 г.

техническа спецификация-самолетни билети-19.08.2016 г.

Obr.1_predstavane na uchastnika-19.08.2016 г.

Obr.2_Deklar_3_8 i 4 ot ZIFO-19.08.2016 г.

Obr.3_Dekl. 97, al.5 PPZOP-19.08.2016 г.

Obr.4_Dekl. 97, al.6 PPZOP-19.08.2016 г.

Obr.5_Dekl. 66, al.51 ZOP-19.08.2016 г.

obr.6_dekl. dogovor-19.08.2016 г.

Obr.7_tehn_predlojenie-19.08.2016 г.

Obr.8_Cenovo_predl-19.08.2016 г.

Obr.9 Dogovor_proekt-19.08.2016 г.

инф. за публ. в профила на купувача за удълж. на срока-08.09.2016

обява за удължаване на срок-08.09.2016г.

протокол самолетни билети-16.09.2016г.

ЮЗИТ КАЛЪРС БЪЛГАРИЯ дог. № 3620 – плащане м. 10.2016

договор Юзит Калърс-08.11.2016г.

ЮЗИТ КАЛЪРС БЪЛГАРИЯ дог. № 3620 – плащане м. 11.2016

ЮЗИТ КАЛЪРС БЪЛГАРИЯ дог. № 3620 – плащане м. 12.2016

ЮЗИТ КАЛЪРС дог. № 3620 – плащане м. 01.2017

ЮЗИТ КАЛЪРС БЪЛГАРИЯ дог. № 3620 – плащане м. 02.2017

ЮЗИТ КАЛЪРС БЪЛГАРИЯ дог. 3620 – плащане м. 03.2017

ЮЗИТ КАЛЪРС БЪЛГАРИЯ дог. 3620 – плащане м. 04.2017

ЮЗИТ КАЛЪРС БЪЛГАРИЯ ООД дог. 3620 – плащане м. 05.2017

ЮЗИТ КАЛЪРС БЪЛГАРИЯ дог. № 3620 – плащане м. 05.2017 – 2

ЮЗИТ КАЛЪРС дог. № 3620 – плащане м. 06.2017

ЮЗИТ КАЛЪРС БЪЛГАРИЯ Договор № 3620 -плащане м. 07.2017

ЮЗИТ КАЛЪРС БЪЛГАРИЯ Договор № 3620 -плащане м. 07.2017 – 2

ЮЗИТ КАЛЪРС БЪЛГАРИЯ Договор № 3620 -плащане м. 08.2017

ЮЗИТ КАЛЪРС БЪЛГАРИЯ Договор № 3620 -плащане м. 09.2017