ВВМУ-2017-0013

„Доставка на материали и услуги за поддръжка на казармено-жилищния фонд във ВВМУ “Н.Й. Вапцаров” по следните обособени позиции:

Вид на ОП: чл. 20, ал. 2, т.2 от Закона за обществените поръчки – публично състезание

Краен срок за подаване на оферти: 11.09.2017г.  до 17:00 часа

Дата, място и час на отваряне на офертите: 12.09.2017г. от 10.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Радко Радев, тел. 052 552226, e-mail: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

решение – 21.08.2017г.

обявление – 21.08.2017г.

и прикачените файлове:

проект за договор-21.08.2017г.

образец ЕЕДОП-21.08.2017г.

Документация-21.08.2017г.

ТС строителни м.ли -част 1-21.08.2017г.

ТС строителни м-ли – част 2-21.08.2017г.

образец № 1-21.08.2017г.

образец № 2-21.08.2017г.

образец № 3-21.08.2017г.

образец №4-21.08.2017г.

образец № 5-21.08.2017г.

образец № 6-21.08.2017г.

образец №7-21.08.2017г.

опис на документите-21.08.2017г.

разяснения-28.08.2017г.

разяснения-07.09.2017г.

протокол №1 – 28.09.2017г.

съобщение за отваряне на ценови предложения – 17.10.2017г.

протокол №2-31.10.2017г.

протокол №3-31.10.2017г.

решение за класиране – 31.10.2017г.

договор позиция 1 – 08.12.2017г.

договор позиция 2 – 08.12.2017г.

договор позиция 3 – 08.12.2017г.

договор позиция 4 – 08.12.2017г.

договор позиция 5 – 08.12.2017г.

приложения към договор по позиция 3-08.12.2017г.

приложения към договор по позиция 4-08.12.2017г.

приложения към договор по позиция 5-08.12.2017г.

приложения към договор по позиция 1-08.12.2017г.

приложения към договор по позиция 2-08.12.2017г.

Приключен договор позиция 3 – 20.07.2018г

изпълнен договор позиция 5 – 10.01.2019г.

изпълнен договор позиция 4 – 10.01.2019г.

изпълнен договор позиция 2 – 10.01.2019г.

изпълнен договор позиция 1 – 10.01.2019г.

Възложена поръчка 08.12.2017 г.