ВВМУ-2018-0009

Доставка на рекламни материали за ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по програма „Еразъм +“ по обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – Бележник

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – Папка от картон

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – Хартиена торба 1 вид

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 – Хартиена торба 2 вид

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 – Хартиена торба 3 вид

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6 – Химикал 1 вид

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7 – Химикал 2 вид

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8 – Шапка с козирка

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 9 – Тениска

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 10 – Чаша

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 11 – Преспапие

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 12 – Дамска игла

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 13 – Комплект игла за вратовръзка с копчета за ръкавели

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 14 – Комплект игла за вратовръзка със значка

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 15 – Плакет в кутия 1 вид

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 16 – Плакет в кутия 2 вид

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 17 – Плакет в кутия 3 вид

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 18 – Дамски шал

 

Номер-АОП: 9078351/11.07.2018г.

Състояние на процедурата: Отворена процедура

Вид на ОП: чл. 20, ал. 3, т.2 /обява/ от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 19.07.2018г. 17.00ч.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 30.07.2018г. от 11.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Борис Борисов, тел. 052 552221, e-mail: legal@naval-acad.bgnaval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

ESPD-BG1- 11.07.2018

Ukazania-11.07.2018г.

информация за обява 11.07.2018

образец № 1-11.07.2018г.

образец № 2-11.07.2018г.

образец-№ 3-11.07.2018г.

образец № 4-11.07.2018г.

образец № 5-11.07.2018г.

образец-№ 6-11.07.2018г.

образец № 7-11.07.2018г.

обява 11.07.2018

опис на документите -11.07.2018г.

проект на договор – 11.07.2018г.

техническо-задание – 11.07.2018г.

Разяснение – 13.07.2018г

Удължаване на срока – 20.07.2018г.

Обява за удължаване на срока -20.07.2018г.

протокол – 02.08.2017г.

договор позиция 1-04.09.2018г.

договор позиция 2-04.09.2018г.

договор позиция 3-04.09.2018г.

договор позиция 4-04.09.2018г.

договор позиция 5-04.09.2018г.

договор позиция 6-04.09.2018г.

договор позиция 7-04.09.2018г.

договор позиция 9-04.09.2018г.

договор позиция 10-04.09.2018г.

договор позиция 12-04.09.2018г.

договор позиция 13-04.09.2018г.

договор позиция 14-04.09.2018г.

договор позиция 15-04.09.2018г.

договор позиция 16-04.09.2018г.

договор позиция 17-04.09.2018г.

договор позиция 18-04.09.2018г.