ВВМУ-2018-0011

ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ ПРИ СЛУЖЕБНИТЕ ПЪТУВАНИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

Номер-АОП: 9079837/20.08.2018г.

Състояние на процедурата: Отворена процедура

Вид на ОП: чл. 20, ал. 3, т.2 /обява/ от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 29.08.2018г. 17.00ч.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 30.08.2018г. от 10.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Борис Борисов, тел. 052 552221, e-mail: legal@naval-acad.bg; naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

обява – 20.08.2018г.

техническа спецификация – 20.08.2018г.

указания – 20.08.2018

ESPD-BG1-20.08.2018

договор-проект – 20.08.2018

информация за обява – 20.08.2018г.

методически указания е-ЕЕДОП – 20.08.2018г.

образец-№-1-20.08.2018

образец-№-2-20.08.2018

образец-№-3-20.08.2018

образец-№-4-20.08.2018

образец-№-5-20.08.2018

образец-№-6-20.08.2018

образец-№-7-20.08.2018

обява удължаване – 30.08.2018г.

информация за удължаване – 30.08.2018г.

протокол – 11.09.2018г.

приложение 1 към договор – 29.10.2018г.

договор – 29.10.2018г.

приложение 2 към договор – 29.10.2018г.

приложение 3 към договор – 29.10.2018г.