ВВМУ-2018-0018

Доставка на строителни материали за ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Номер-АОП: 9083146/15.11.2018г.

Състояние на процедурата: Отворена процедура

Вид на ОП: чл. 20, ал. 3, т.2 /обява/ от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 27.11.2018г. 17.00ч.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 28.11.2018г. от 10.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Борис Борисов, тел. 052 552221, e-mail: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

образец № 1 – 15.11.2018г.

образец № 2- 15.11.2018г.

образец-№ 3 -15.11.2018г.

образец № 4 -15.11.2018г.

образец № 5 -15.11.2018г.

образец-№ 6-15.11.2018г.

образец № 7 – 15.11.2018г.

обява – 15.11.2018г.

опис на документите -15.11.2018г.

проект-за-договор-15.11.2017г.

ТС-строителни-материали – 15.11.2018г.

ESPD-BG1- 15.11.2018

Ukazania-15.11.2018г.

информация за обява – 15.11.2018г.

обява за удължаване на срока – 28.11.2018г.

информация за обява удължаване – 28.11.2018г.

протокол – 11.12.2018г

Материали-за-строително-монтажни-и-ремонти-дейности-21.12.18г