ВВМУ-2019-0008

ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ ПРИ СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

Вид на ОП: чл. 20, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 20.06.2019 г.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 21.06.2019 г. от 10.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Борис Борисов, тел. 052 552239, e-mail: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

Решение-30.05.19г.

Обявление 30.05.2019 г.

Образец №1 30.05.2019 г.

Образец №2 30.05.2019 г.

Образец №3 30.05.2019 г.

Техническа-спецификация-рег.1813-30.05.2019г.

Договор_проект_30_05_2019

Документация_30_05_2019

Протокол № 1-25.06.2019 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения – 02.07.2019 г.

Протокол_2_11.07.19

Протокол № 3 – 11.07.2019 г.

Решение 11.07.2019 г.

Договор Юзит Калърс България ООД-30.07.19г.

Техническо предложение Юзит Калърс България ООД-30.07.19г.

Приложение 1 към Техническо предложение Юзит Калърс България ООД-30.07.19г.

Ценово предложение Юзит Калърс България ООД-30.07.19г.

Обявление за възлагане на поръчка-30.07.19г.

Приключил договор – 20.08.2020 г.