ВВМУ-2016-0014

Доставка на компютърна техника

по следните обособени позиции:

Позиция 1 – Компютърна конфигурация – тип 1;

Позиция 2 – Компютърна конфигурация – тип 2;

Позиция 3 – Компютърна конфигурация – тип 3

Номер-АОП:    9059219 /29.11.2016г.

Състояние на процедурата: Отворена процедура

Вид на ОП: чл. 20, ал. 3, т.2 /обява/ от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 07.12.2016 г. 17.00ч.

Дата, място и час на отваряне на офертите:08.12.2016г. от 10.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Радко Радев, тел. 052 552226, e-mail: legal@naval-acad.bg; naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

Обява-29.11.2016 г.

Техническа спецификация 4219 от 28.11.2016г.-29.11.2016 г.

1.Titul i sadarjanie-29.11.2016 г.

2.Ukazania_2016-29.11.2016 г.

Obr.1_predstavane na uchastnika-29.11.2016 г.

Obr.2_Deklar_3_8 i 4 ot ZIFO-29.11.2016 г.

Obr.3_Dekl. 97, al.5 PPZOP-29.11.2016 г.

Obr.4_Dekl. 97, al.6 PPZOP-29.11.2016 г.

Obr.5_Dekl. 66, al.51 ZOP-29.11.2016 г.

obr.6_dekl. dogovor-29.11.2016 г.

Obr.7 sagl. podizp-29.11.2016 г.

Obr.8_tehn_predlojenie-29.11.2016 г.

Obr.9_Cenovo_predl-29.11.2016 г.

Obr.10 Dogovor_proekt-29.11.2016 г.

ПРОТОКОЛ 15.12.2016г

Ценово предложение-09.01.2017 г.

Техническо предложение-09.01.2017 г.

Техническа спецификация-09.01.2017 г.

Договор № 73 от 09. 01.17г.

Договор № 72 от 09.01.17г.

Договор № 71 от 09.01.17г.

СД ОФИС ОБОРУДВАНЕ Ганев, Къчев и с-ие дог. № 71 – плащане м. 01.2017

СД ОФИС ОБОРУДВАНЕ Ганев, Къчев и с-ие дог. № 72 – плащане м. 01.2017

СД ОФИС ОБОРУДВАНЕ Ганев, Къчев и с-ие дог. № 73 – плащане м. 02.2017