ВВМУ-2017-0008

Доставка на компютърна техника“ по обособени позиции, както следва:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ – ТИП 1
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ – ТИП 2
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ – ТИП 3
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 – КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ – ТИП 4
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 – КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ – ТИП 5
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6 – КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ – ТИП 6
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7 – ЛАПТОП – ТИП 1
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8 – ЛАПТОП – ТИП 2
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 9 – ЛАПТОП – ТИП 3

Вид на ОП: чл. 20, ал. 2 от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 07.07.2017г.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 10.07.2017г. от 10.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Радко Радев, тел. 052 552226, e-mail: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

Решение-07.06.17 г.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 1776 от 22.05.2017г.-07.06.17 г.

Обявление-07.06.17 г.

Документация-07.06.17 г.

образец № 1-07.06.17 г.

образец № 2-07.06.17 г.

образец № 3-07.06.17 г.

образец № 4-07.06.17 г.

ОБРАЗЕЦ № 5-07.06.17 г.

образец № 6-07.06.17 г.

образец ЕЕДОП-07.06.17 г.

опис на документите-07.06.17 г.

Договор проект-07.06.17 г.

ПРОТОКОЛ 1 от 12.07.2017г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 08.08.2017г.

Решение 3018-31.08.2017г.

Протокол 2 -31.08.2017г.

Протокол 3 – 31.08.2017г.

Протокол 4 -31.08.2017г.

Договор позиция 4 16.10.2017г.

Договор позиция 5 -16.10.2017г.

Договор позиция 7 -16.10.2017г

Договор позиция 8 – 16.10.2017г.

Договор позиция 9 -16.10.2017г.

Договор позиция 1 – 16.10.2017г.

Договор позиция 2 – 16.10.2017г.

Договор позиция 3 -16.10.2017г.

Решение – 18.10.2017г.

ДАРТЕК ООД Договор № 3310 – плащане м. 10.2017

ДАРТЕК ООД Договор № 3311 – плащане м. 10.2017

ДАРТЕК ООД Договор № 3312 – плащане м. 10.2017

ТЕМПУС 2000 ООД Договор № 3308 – плащане м. 10.2017

ДАРТЕК ООД Договор № 3309 – плащане м. 10.2017

Изпълнен договор позиция 3 – 31.10.2017г.

Изпълнен договор позиция 5 -31.10.2017г.

Изпълнен договор позиция 8 -31.10.2017г.

ТЕМПУС 2000 ООД – гаранция за изпълнение на дог. 3308

ДАРТЕК ООД – гаранция за изпълнение на дог. 3311

ДАРТЕК ООД – гаранция за изпълнение на дог. 3310

ДАРТЕК ООД – гаранция за изпълнение на дог. 3309

Позиция 9 изпълнен договор – 14.11.2017г.

Изпълнен договор позиция 7 – 15.11.2017г.

Договор позиция 6 – 17.11.2017г.

ДАРТЕК ООД – гаранция за изпълнение на дог. 3312

Изпълнен договор позиция 1 – 11.12.2017г.

Изпълнен договор позиция 2 – 11.12.2017г.

Изпълнен договор позиция 4 – 11.12.2017г.

Изпълнен договор позиция 6 – 11.12.2017г.

ДАРТЕК ООД – гаранция за изпълнение на дог. 3475 – 09.10.2017 Г.

ДАРТЕК ООД – гаранция за изпълнение на дог. 3474 – 09.10.2017 Г.

ДАРТЕК ООД – гаранция за изпълнение на дог. 3473 – 09.10.2017 Г.

ДАРТЕК ООД – гаранция за изпълнение на дог. 4001 – 16.11.2017 Г.

Обявление за изменение 14.11.2017 г.

Възложена поръчка 17.11.2017 г.

Възложена поръчка 16.10.2017 г.