ВВМУ-2018-0002

Закупуване на автомобили по обособени позици

Номер: ВВМУ-2018-0002

Номер-АОП: 9073469/02.03.2018г.

Състояние на процедурата: Отворена процедура

Вид на ОП: чл. 20, ал. 3, т.2 /обява/ от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 09.03.2018г. 16.30ч.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 12.03.2018г. от 10.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Радко Радев, тел. 052 552226, e-mail: legal@naval-acad.bgnaval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

образец №1 – 02.03.2018г.

образец № 2- 02.03.2018г.

образец-№ 3 – 02.03.2018г.

образец №4 – 02.03.2018г.

образец №5 – 02.03.2018г.

образец-№6-02.03.2018г.

образец №7 – 02.03.2018г.

образец-№-8 – 02.03.2018г.

образец № 9- 02.03.2018г.

обява – 02.03.2018г.

опис на документите – 02.03.2018г.

техническа спецификация – 02.03.2018г.

Ukazania-02.03.2018г.

ЕЕДОП – 02.03.2018г.

информация за обява – 02.03.2018г.

удължаване на срока – 12.03.2018г.

съобщение за отваряне на оферти – 12.03.2018г.

протокол – 20.03.2018г.

договор позиция 1 – 04.05.2018г.

договор позиция 2 – 04.05.2018г.

ценови параметри позиция 1 – приложение – 04.05.2018г.

ценови параметри позиция 2 – приложение – 04.05.2018г.

техническо предложение – приложение – 04.05.2018г.

ТС приложение към договори – 04.05.2018г.