ВВМУ-2019-0006

ДОСТАВКА НА КРАНОВО СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ПОВДИГАНЕ/СПУСКАНЕ НА СПАСИТЕЛНА ЛОДКА/СПАСИТЕЛЕН САЛ

Номер-АОП:  9087820/24.04.2019г.

Състояние на процедурата: Отворена процедура

Вид на ОП: чл. 20, ал. 3, т.2 /обява/ от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 07.05.2019г. 17.00ч.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 08.05.2019г. от 10.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Борис Борисов, тел. 052 552238, e-mail: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

Д-Е-К-Л-А-Р-А-Ц-И-Я – 24.04.2019г.

Опис на документите – 24.04.2019г.

Проект на договор – 24.04.2019 г.

Техническа-спецификация – 24.04.2019 г.

техническо предложение – 24.04.2019 г.

Ценово предложение – 24.04.2019 г.

Указания лодъчна стрела – 24.04.2019 г.

Информация-за-публикувана-обява-24.04.2019г.

Обява-24.04.2019-г.

информация за удължаване на срока кран 08.05.19г-1

обява за удължаване на срока кран 08.05.19г.

протокол-стрела

Договор Джамбо 17.06.2019 г.