ВВМУ-2020-0018

„Извозване на отпадъци от района на ВВМУ Н.Й.Вапцаров“

Вид на ОП: чл. 20, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 30.06.2020 г.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 01.07.2020 г.  от 10.00 ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Борис Борисов, тел. 052 552239, e-mail: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

Обявление – 08.06.2020 г.

Решение – 08.06.2020 г.

Техническа спецификация – 08.06.2020 г.

Документация – 08.06.2020г.

образец № 2 – ЕЕДОП – 08.06.2020г.

образец договор 08.06.2020г.

образец-№-1-заявление-за-участие – 08.06.2020г.

образец-№-3-техническо-предложение – 08.06.2020г.

образец-№-4-ценово-предложение – 08.06.2020г.

Образец-№5 -Опис-на-документи -08.06.2020г.

протокол 1 – 02.07.2020 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения – 15.07.20г.

протокол-2-04.08.2020г

Протокол-3-04.08.20г

Решение – 04.08.2020 г.

Договор Технокар ЕООД – 02.10.2020 г.

Приложения към договор Технокар ЕООД – 02.10.2020 г.

Възложена поръчка Технокар ЕООД – 02.10.2020 г.

Обявление за приключен договор – 15.11.2022г.