ВВМУ-2017-0012

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”

Вид на ОП: чл. 20, ал. 1, т.1буква Б от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 08.09.2017г.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 11.09.2017г. от 10.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Радко Радев, тел. 052 552226, e-mail: legal@naval-acad.bg; naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

решение-04.08.2017г.

обявление-04.08.2017г.

Техническа спецификация – 04.08.2017г.

Документация-04.08.2017г.

образец 1-04.08.2017г.

образец 2-04.08.2017г.

образец 3-04.08.2017г.

образец 4-04.08.2017г.

образец 5-04.08.2017г.

образец 6-04.08.2017г.

образец 7-04.08.2017г.

образец 8-04.08.2017г.

образец 9-04.08.2017г.

образец 10-04.08.2017г.

образец 11-04.08.2017г.

образец 12-04.08.2017г.

образец 13-04.08.2017г.

проект на договор-04.08.2017г.

ПРОТОКОЛ 1 – 20.09.2017г

Съобщение за отваряне на ценови предложения – 25.09.2017г.

РЕШЕНИЕ -02.10.2017г.

Доклад -02.10.2017г.

Протокол 3 – 02.10.2017г

Протокол 2 – 02.10.2017 г.

Договор рег № 4000 – 21.11.2017г.

изпълнен договор Енерго про енергийни услуги 15.01.2019

Възложена поръчка 23.11.2017 г.