ВВМУ-2017-0014

СТРОСТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ И МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1
Извършване на строително-монтажни работи (СМР) във войскови район (ВР) № 1315 – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ сграда № 26 „ПЛАНЕТАРИУМ“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2
Извършване на строително-монтажни работи (СМР) – подмяна на дограма във войскови район № 1315 – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3
Извършване на строително-монтажни работи (СМР) във войскови район (ВР) № 1315 – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4
Извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект № 1315/2 – западен учебен корпус – „Хидроизолация на плосък покрив“ на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5
Извършване на строителен надзор на строителни обекти по обособените позиции

 

Вид на ОП: чл. 20, ал. 2, т.1 от Закона за обществените поръчки – публично състезание

Краен срок за подаване на оферти: 29.09.2017г.  до 16:30 часа

Дата, място и час на отваряне на офертите: 02.10.2017г. от 10.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Радко Радев, тел. 052 552226, e-mail: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

опис на документите 31.08.17г.

проект за дог.строителен надзор позиция 5 – 31.08.17г.

проект за договор позиции 1,2,3 и 4 – 31.08.17г.

Решение 31.08.2017г.

Техническа спецификация 2757 – позиция 1 – 31.08.17г.

Техническа спецификация 2758-Позиция 2 – 31.08.17г.

Техническа спецификация 2759 -Позиция 3 – 31.08.17г.

Техническа спецификация 2760 – Позиция 4-31.08.17г.

Техническа спецификация 2913 -Позиция 5-31.08.17г.

Документация СМР-31.08.2017г.

образец 9 – 31.08.17г.

образец № 1 31.08.17г.

образец № 2 31.08.17г.

образец № 3 31.08.17г.

образец № 4 31.08.17г.

образец № 5 31.08.17г.

образец № 6 31.08.17г.

образец № 7 31.08.17г.

образец № 8 31.08.17г.

образец ЕЕДОП 31.08.17г.

Обявление 31.08.2017г.

Разяснения – 08.09.2017г.

Разяснения 2 – 08.09.2017г.

Разяснения 3 – 11.09.2017г.

Разяснения 4 – 13.09.2017г.

Разяснения 5 – 14.09.2017г.

РАЗЯСНЕНИЯ -6 – 18.09.2017г.

Разяснения 7 -20.09.2017г.

Протокол №1 – 24.10.2017г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения – 26.10.2017г.

Решение 21.11.2017г

Протокол № 2 – 21.11.17г.

Протокол № 3 – 21.11.2017г.

Съобщение Булииженеринг – 06.12.2017г.

Съобщение EТ АС Строй Я.Славчев 06.12.17г

Прекратяване позиция 3 – СМР 2017г. -21.12.2017г.

Договор Климатик ООД – позиция 1- 12.01.2018г.

Договор Весела ООД -позиция 2 -12.01.2018г.

Договор Я.Славчев позиция 4 – 12.01.2018г.

Договор Глобал консулт 07 – 12.01.18г.

Изпълнен договор Климатик ООД 16.032018г

Изпълнен договор позиция 2 Весела ООД – 15.05.2018г.

Изпърнен договор ПОЗИЦИЯ 4 -ЕТ АСстрой Я.Славчев

Изпълнен договор ПОЗИЦИЯ 5 – Глобул консулт – 02.07.2018г.

Възложена поръчка 12.01.2018 г.