ВВМУ-2017-0015

Извършване на строително – монтажните работи (СМР) по укрепване на бреговата ивица на част от ВР № 1326 – местност „Карантината“ , гр. Варна

Номер: ВВМУ-2017-0015

Номер-АОП: 9069059/09.10.2017г.

Състояние на процедурата: Отворена процедура

Вид на ОП: чл. 20, ал. 3, т.2 /обява/ от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 25.10.2017г. 17.00ч.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 26.10.2017г. от 10.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Радко Радев, тел. 052 552226, e-mail: legal@naval-acad.bg; naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

техническа спецификация – 09.10.2017г.

обява – 09.10.2017г.

информация за обявя – 09.10.2017г.

проект за договор – 09.10.2017г.

Ukazania-09.10.2017г.

опис на документите – 09.10.2017г.

образец ЕЕДОП – 09.10.2017г.

образец № 1 – 09.10.2017г.

образец № 2 – 09.10.2017г.

образец № 3 – 09.10.2017г.

образец № 4 – 09.10.2017г.

образец № 5 – 09.10.2017г.

образец-№ 6 – 09.10.2017г.

образец № 7 – 09.10.2017г.

образец № 8 – 09.10.2017г.

образец № 9 – 09.10.2017г.

образец №10 – 09.10.2017г.

образец №11 – 09.10.2017г.

протокол – 03.11.2017г.

договор Хидроремонт ИГ ООД – 22.11.2017г.