ВВМУ-2018-0006

Доставка на компютърна техника“ по обособени позиции, както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ – ТИП 1

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ – ТИП 2

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ – ТИП 3

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 – КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ-ТИП 4

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 – КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ – ТИП 5

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6 – ЛАПТОП – ТИП 1

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7 – ЛАПТОП – ТИП 2

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8 – ЛАПТОП – ТИП 3

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 9 – DATA SHELVS

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 10 – СТОРИДЖ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 11 – МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 12 – МОНИТОРИ

Вид на ОП: – открита процедура – чл. 20, ал. 1, т.1, б.Б от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 02.07.2018г.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 03.07.2018г. от 10.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Радко Радев, тел. 052 552226, e-mail: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

обявление – 24.05.2018г.

решение – 24.05.2018г.

образец № 1 – 24.05.2018г.

образец № 2 – 24.05.2018г.

образец № 3 – 24.05.2018г.

образец № 4 – 24.05.2018г.

образец № 5 – 24.05.2018г.

образец № 6 – 24.05.2018г.

опис на документите – 24.05.2018г.

техническа спецификация – 24.05.2018г.

Договор проект – 24.05.2018г.

Документация – 24.05.2018г

е-ЕЕДОП – 24.05.2018г.

методически указания е-ЕЕДОП – 24.05.2018г.

разяснения – 26.06.2018г.

Протокол 1 – 10.07.2018г

Съобщение-за-отваряне-на-ценови-предложения-28.08.2018г.

Протокол № 2 – 11.09.2018г

Протокол № 3 – 11.09.2018г

Протокол № 4 -11.09.2018г.

Протокол №5 – 11.09.2018г

РЕШЕНИЕ 11.09.2018Г.

ДОКЛАД – 11.09.2018г

Прекратяване на обособена позиция 9 -11.09.2018г

Решение 2 – 09.10.2018г

Договор Дартек позиция 2 – 31.10.2018г

Договор Дартек позиция 4 -31.10.2018г

Договор Дартек позиция 6 -31.10.2018

Договор Дартек позиция 7 -31.10.2018

Договор Дартек позиция 11 -31.10.2018

Договор офис оборудване позиция 3 -31.10.2018

договор Профи трейд позиция 8 -31.10.2018г

Сключени договори 31.10.2018

Договор Асап позиция 1 31.10.2018

Договор Асап позиция 5 -31.10. 2018

Договор Асап позиция 12 -31.10.2018

Договор Визикомп позиция 10 – 31.10.2018г

Изпълнен договор позиция 1 -12.11.2018г

изпълнен договор компютри позиция 5 -22.11.18

Изпълнен договор позиция 10 – 27.11.18

Изпълнен договор позиция 12 – 27.11.18

Обявление за приключване на позиция 8-18.12.2018 г.

изпълнен договор позиция6-15.01.2019г.

изпълнен договор позиция 7 – 15.01.2019г.

изпълнен договор позиция 11 – 15.01.2019г.

Изпълнен договор позиция 3 – 29.01.2019г

изпълнен договор позиция 2 – 10.04.2019г

Изпълнен договор позиция 4 – 10.04.2019г.