ВВМУ-2018-0014

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”

Вид на ОП: чл. 20, ал. 2, т.2 от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 17.00 ч. на 18.12.2018г.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 19.12.2018г от 10.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Борис Борисов, тел. 052 552239, e-mail: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

образец 1-26.11.2018г.

образец 2-26.11.2018г.

образец 4-26.11.2018г.

образец 5-26.11.2018г.

образец 6-26.11.2018г.

Обявление 26.11.18

проект на договор 26.11.2018г.

Решение 26.11.18

Техническа спецификация 3989 26.11.2018

ESPD-BG1(1)образец 3-26.11.2018г.

Документация-26.11.2018г.

Протокол 1 – 20.12.2018г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения 04.01.2019г

Протокол 2 – 11.01.2019г.

Протокол 3 – 11.01.2019г

Решение 11.01.2019г

ДОГОВОР 21.02.2019г.

ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 21.02.19г

Изпълнен договор – 03.04.2020 г.