ВВМУ-2019-0001

Доставка на мрежово оборудване за Cisco академията за ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Номер-АОП: 9085322/01.02.2019г.

Състояние на процедурата: Отворена процедура

Вид на ОП: чл. 20, ал. 3, т.2 /обява/ от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 18.02.2019г. 17.00ч.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 19.02.2019г. от 10.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Борис Борисов, тел. 052 552221, e-mail: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

ESPD-BG1- 01.02.2019г.

Ukazania-01.02.2019г.

Информация за публикувана обява 01.02.2019 г.

образец № 1 – 01.02.2019г.

образец № 2- 01.02.2019г.

образец № 4 -01.02.2019г.

образец № 5 -01.02.2019г.

образец № 7 – 01.02.2019г.

образец-№ 3 -01.02.2019г.

образец-№ 6-01.02.2019г.

Обява- 01.02.2019г.

опис на документите -01.02.2019г.

Проект за договор-01.02.2019г.

Cisco ТС Мрежово оборудване Cisco-01.02.2019г.

Потокол Cisco 21.02.2019г.

Договор мрежово оборудване за Cisco академията 11.03.2019 г.