ВВМУ-2020-0009

“Наем на плавателен съд с жилищни помещения“

Номер-АОП: 9096441/18.02.2020 г.

Състояние на процедурата: Отворена процедура

Вид на ОП: чл. 20, ал. 3, т. 2 /обява/ от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на оферти: 28.02.2020г. 16.30ч.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 02.03.2020 г. от 10.00ч. в гр.Варна, ул.“Васил Друмев“ №73, Административна сграда на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Лице за контакт: Борис Борисов, тел. 052 552239, e-mail: naval_acad_legal@abv.bg

Файлове:

информация за обява – 18.02.20202г.

обява – 18.02.2020г.

Указания – 18.02.2020г.

Образец-№-1-декларация – 18.02.2020г.

образец №2 – техническо предложение – 18.02.2020г.

образец №3 -ценово предложение – 18.02.2020г.

образец №4 – опис-на-документите – 18.02.2020г.

образец-№-5 списък на персонала – 18.02.2020г.

проект на договор – 18.02.2020г.

техническа спецификация – 18.02.2020г.

информация-за-обява-за-удължаване-на-срока-02.03.2020г.

обява-за-удължаване-на-срока-02.03.2020г.

Протокол – Наем на плавателен съд – 10.03.2020 г.

Договор Орфей Круиз -07.04.2020 г.

Приложения към договор Орфей Круиз – 07.04.2020 г.

Анекс Орфей круиз – 01.07.2020 г.